Coastal foraging, 11 september 2024, Smögen

SEK 2,300.00 inkl. moms*

Endast 5 kvar

(English below)

11 september

Boka en privat sommarupplevelse med spännande smaker och kunskap i en enastående miljö i Bohuslän.
Under vandringen till havet smakar vi på strandväxter som glim, viol och strandaster. 
Detta event passar även för barnfamiljer. Barn under 12 år går för halva priset.

Väl framme på en granitklippa går vi i vattnet med mask och snorkel för att beundra och utforska tång. Du lär dig vilka arter som är goda att äta, vad de innehåller, hur de skördas på ett snällt sätt samt tillagas. Av hållbarhetsskäl plockar vi denna dag endast så mycket som vi ska äta. Vi simmar eller snorklar tillsammans och pratar om de alger vi ser.

Du är med och tillagar en lunch som innehåller den tång vi plockat. V. g ange i meddelandet vid bokning ev allergier och specialkost.
Max 4-5 personer. Detta är en privatkurs/-event som genomförs även med endast 1 deltagare.

Ort: Smögen
Kl 10.00 - ca 14.00.
Mötesplats: parkeringen på Kleven nära bron.


Pris: 2300:- per person. 

Detta ingår
 • lunch
 • recepthäfte
 • lån av skördeutrustning
 • Tångguiden
 • cyklop, snorkel, ev. fenor och ev. våtdräkt om vi har din storlek

Tag med
 • badkläder, handduk
 • egen vattenflaska

Endast sommartid vid fint väder.


Avbokningsregler: Vid risk för dåligt väder kan workshopen behöva flyttas på eller ställas in. Om Catxalot ställer in återbetalas hela summan. 
Om du själv avbokar får du tillbaka bara halva summan fram till 2 veckor innan eventet. Om du avbokar mindre än 2 veckor innan eventet får du inget alls tillbaka. Detta gäller även vid sjukdom och ev. dödsfall i familjen). Du kan överlåta din plats till en vän.


Försäkring: Du behöver ha en egen olycksfallsförsäkring om du skulle halka etc.

Vill du prenumerera på vårt Nyhetsbrev? Vi skriver om aktiviteter som är på gång, recept etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
In English:

Come for a private summer experience with exciting flavors and knowledge in a unique environment in northern Bohuslän. This day you will experience an almost unreal place.
During the walk to the sea, we taste beach plants such as violets and beach aster. If we see clams and oysters, we look at them too.

Once at a granite rock, we go into the water with mask and snorkel to admire and explore seaweed. You learn which species are good to eat, what they contain, how they are harvested in a kind way and cooked. For reasons of sustainability, on this day we only pick as much as we will eat. We swim or snorkel together and talk about the algae we see.

You help prepare a lunch that contains the seaweed we picked. Please indicate in the message when booking any allergies and special diets.
This is a private course/event that is carried out even with only 1 participant. Max 4-5 people.

City: Smögen
At 10.00 - about 14.00.
Meeting point: the parking lot at Kleven, Smögen, just by the bridge to Kleven.

Price: SEK 2,300 per person. Children under 12 half price.

This is included:
 • lunch
 • recipes
 • loan of harvesting equipment
 • The seaweed guide (in Swedish)
 • cyclops, snorkel, possibly fins and possibly wetsuit if we have your size

Please bring:
 • swimwear, towel
 • own water bottle

Only in good weather.

Cancellation policy: If there is a risk of bad weather, the workshop may have to be moved or cancelled. If Catxalot cancels, the entire amount will be refunded.
If you cancel yourself, you only get half the amount back up to 2 weeks before the event. If you cancel less than 2 weeks before the event, you will not receive anything back. This also applies in case of illness and possibly death in the family. You can transfer your ticket to a friend.

Insurance: You need to have your own accident insurance in case you slip etc.

Kategori Coastal foraging

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 2,169.81.